Treo 150 Phướn – Băng Rôn Dọc 0.8m x 2m Giá rẻ

350,000.00 200,000.00

Treo Phướn – Băng Rôn Dọc

  • Giá áp dụng cho 1 phướn
  • Kích thước phướn: 0.8m x 2m
  • Chất liệu: Bạt Hiflex
  • Gói áp dụng: >= 150 Phướn
  • Bao gồm : Xin phép, in, treo, bảo hành
  • Thời gian treo: 7 ngày
  • Gói áp dụng treo trong 1 Quận
  • Liên hệ được giá tốt nhất